XIII. Oftalmologické sympozium - oftalmoonkologie Ostrava  3/10/20
pro uživatele

XIII. Oftalmologické sympozium - oftalmoonkologie Ostrava

Úvodní slovo garanta

Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na naše podzimní sympozium, které se uskuteční v Ostravě dne 3.10.2020. Nosným tématem bude problematika oftalmologické onkologie a také s ní související mezioborová spolupráce.

Na kongresu máme přislíbenu aktivní účast významných zahraničních i domácích hostů, i odborníků z oborů spolupracujících klinik z FN Ostrava.

Váš

Jan Němčanský