XII. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě  5/4/19 - 6/4/19
pro uživatele

XII. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě

XII. Mezinárodní interdisciplinární konference
o poruchách příjmu potravy a obezitě

Pořádá Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP, E-clinic, z.ú. ve spolupráci s Českou lékařskou komorou.

Úvodní slovo garanta

Bezpečná komunikace, nebezpečná autonomie
a zdraví.

XII. ročník Konference o poruchách příjmu potravy a obezitě se bude konat opět po dvou letech v Praze ve dnech 5. – 6. dubna 2019.
Přestože o onemocnění už bylo mnoho publikováno v médiích i odborné literatuře a sociálních sítích, poruchy příjmu potravy i jejich závažné formy dále narůstají.

 

Vědecké postupy biomedicíny a sociálních věd jsou statisticky signifikantní, ale k rozšíření praktických znalostí pro léčbu a prevenci často nevedou.
Konference opět vytváří prostor pro diskuzi mezi všemi odborníky, kteří se s poruchami příjmu potravy setkávají a také příležitosti k setkání s lidmi, kteří nemocí trpí nebo trpěli a jejich rodinnými příslušníky, přáteli a všemi, kteří se o toto závažné onemocnění duše i těla zajímají.