Regionální oftalmologický seminář FN Ostrava  20/3/19
pro uživatele

Regionální oftalmologický seminář FN Ostrava

Úvodní slovo garanta

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

 dovoluji si Vás pozvat na náš první letošní regionální odborný seminář v tomto roce, na který jsme si pro Vás připravili opět zajímavý odborný program. Seminář se bude konat v přednáškovém sále v areálu FN Ostrava – Dům sester. Předpokládáme účast více jak 90oftalmologů z regionu a za naší kliniku se zúčastní více jak 15 oftalmologů se specializací na retinální, ale i předosegmentovou oblast oka. Věříme, že připravený odborný program bude pro Vás odborně přínosný.
Těšíme se na Vás s celým týmem oční kliniky

Váš Jan Němčanský

Program

Informace pro vystavovatele