XIII. Oftalmologické sympozium - oftalmoonkologie Ostrava  3/10/20
pro uživatele

XIII. Oftalmologické sympozium - oftalmoonkologie Ostrava

3/10/20

Úvodní slovo garanta Program
On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

XIII. Oftalmologické sympozium - oftalmoonkologie Ostrava

Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na naše podzimní sympozium, které se uskuteční v Ostravě v prostorách hotelu Clarion dne 3.10.2020. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Úvodní slovo garanta

Nosným tématem bude problematika oftalmologické onkologie a také s ní související mezioborová spolupráce.

Na kongresu máme přislíbenu aktivní účast vedoucích odborníků z oborů spolupracujících klinik z FN Ostrava (onkologie, ORL, stomatochirurgie) a představena bude nová publikace kolektivu autorů z naší nemocnice Chirurgie očnice.

Pokud nám to Covid dovolí, tak se můžete těšit také na mezinárodní blok s účastí významných zahraničních hostů.

Nad kongresem převzal záštitu ředitel FN Ostrava, MUDr. Jiří Havrlant, MHA.

Váš
MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA
Přednosta oční kliniky FNO a odborný garant sympozia

Odborné setkání bude akreditováno ČLK.

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

Program

Pro registraci přejděte na tlačítko "Přejít na registraci"

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.