Beskydský regionální oftalmologický seminář  10/3/22
pro uživatele

Beskydský regionální oftalmologický seminář

10/3/22

Úvodní slovo garanta Program
On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

Beskydský regionální oftalmologický seminář

Úvodní slovo garanta

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

dovoluji si Vás pozvat na již tradiční „Beskydský“ oftalmologický seminář.                       

V rámci odborného programu se můžete těšit na témata Změny a vývoj v Beskydském očním centru (Co je v BOC nového), Řešení presbyopia hybridní metodou,  Autofluorescence, Rekonstrukční operace víček, Biologická léčba v BOC a Když je vše jinak než se zdá. Závěrem se společně sejdeme na připraveném rautu.

Těším na Vaši účast

MUDr.Tomáš Utíkal primář BOC

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

Program

Tomáš Utíkal:
Změny a vývoj v Beskydském očním centru ( Co je v BOC nového )

Kateřina Mertová
Řešení presbyopia hybridní metodou

Petr Kudělka:
Autofluorescence

Nikol Walicová, Miroslava Kovácsová
Rekonstrukční operace víček

Tomáš Maciejczyk
Biologická léčba v BOC - aflibercept v indikaci VPMD, RVO a DME

Tomáš Michalčák
Vliv dlouhodobé tmy na citlivost centrální krajiny sítnice

Filip Vyoral   
Když je vše jinak než se zdá

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

partneři akce

Generální partner

Generální partner

Hlavní partner

Hlavní partner