XV. Oftalmologické sympozium Ostrava  22/10/22
pro uživatele

XV. Oftalmologické sympozium Ostrava

22/10/22

Úvodní slovo garanta Program Jak se stát partnerem Praktické informace pro vystavovatele
On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

XV. Oftalmologické sympozium Ostrava

Úvodní slovo garanta

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na naše XV. Oftalmologické sympozium pořádané v Ostravě v sobotu 22.10. 2022. Sympozium se bude konat pod záštitou děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D., MBA, FRCPS a ředitele Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA.

Mezi témata jsme letos zařadili okuloplastickou chirurgii, novinky v oftalmologii a pozornost bude také věnována péči o nemocné se sítnicovými chorobami.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží certifikát o účasti.

Účast nám již přislíbili významní zahraniční i domácí odborníci:

  • Prof. Dr. Ludwig Heindl, přednosta univerzitní kliniky v Kolíně nad Rýnem, Německo
  • Prof. Dr. Vladimir Kratky, Univerzitní klinika Kingston, Kanada
  • Doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D.
  • Doc. MUDr. Alexander Stěpanov, Ph.D., FEBO, MBA
  • MUDr. Pavel Němec – předseda ČVRS

Budeme se těšit na společné kontaktní setkání.

Váš

Jan Němčanský
Přednosta Oční kliniky FN Ostrava a LF Ostravské univerzity

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

Program

Kromě tradičních témat jsme letos zařadili:

* okuloplastickou chirurgii
* novinky v oftalmologii
*
péči o nemocné se sítnicovými chorobami

 

Pro registraci k akci stikněte tlačítko Přejít na registraci.

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

Jak se stát partnerem

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás přizvat ke spolupráci v rámci přípravy XV.  Oftalmologického sympozia, které se bude konat  22. října 2022 v hotelu Clarion v Ostravě. 

Ostravské oftalmologické sympozium se za dlouhá léta zařadilo mezi významné  oftalmologické akce. Naše prestiž neustále roste a i proto máme v letošním roce přislíbenou účast významných zahraničních i domácích odborníků.

Vážíme si Vaší dlouholeté podpory a za to Vám patří náš dík. 

 

Koordinaci Vaší spolupráce má na starosti Organizační agentura AB Congress Production zastoupená panem Šulcem (Ales.Sulc@abcproduction.cz , 602 321 353).

Organizační agentura Vás kontaktovala nebo bude v nejbližších dnech kontaktovat. 

Můžeme Vás ubezpečit, že pro úspěšný průběh našeho sympozia uděláme maximum.

Děkujeme za Vaši podporu.

Jan Němčanský
Přednosta Oční kliniky FN Ostrava a LF Ostravské univerzity

 

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

Praktické informace pro vystavovatele

Pozvánka pro partnery bude zveřejněna během několika dnů.

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.