Beskydský oftalmologický seminář  19/1/23
pro uživatele

Beskydský oftalmologický seminář

19/1/23

Úvodní slovo garanta Program
On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

Beskydský oftalmologický seminář

Úvodní slovo garanta

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

dovoluji si Vás pozvat na již tradiční Beskydský oftalmologický seminář.                       

V rámci odborného programu se můžete těšit na témata Novinky a vývoj v Beskydském očním centru, vitreoretinální chirurgie, AntiVEGF léčba intravitreální aplikací, dětská oftalmologie, neurooftalmologie (vyšetření elektrofyziologická) a sekundární implantace IOL Carlevale.

Po skončení programu Vás zveme na společnou diskuzi s občerstvením.

Věřím, že se nám společně podaří připravit úspěšné sympozium.

Sympozium bude akreditováno u ČLK.

Těším na Vaši účast

MUDr.Tomáš Utíkal primář BOC

 

 

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

Program

Tomáš Utíkal
Quo Vadis BOC

Marta Karhanová
Nové trendy v diagnostice a léčbě endokrinní orbitopatie

Petr Kudělka
„Pozor, amoce!“

Tomáš Maciejczyk
„Opět po roce aplikace z BéOCé“

Jana Jurkovičová
„Běžný den v dětské ambulanci aneb svět dětskýma očima“

Tomáš Michalčák
Elektrofyziologické vyšetřovací metody v BOC – kazuistiky

Veronika Kubínová
Sekundární implantace IOL – Carlevale

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

partneři akce

Generální partner

Bayer

Hlavní partner

Alcon Novartis

Partner registrace

Abbvie

Vystavovatelé

CMI Ursapharm Zeiss Biovid - NatureVia Askin Santen