Centre of Excellence  23/3/23 - 24/3/23
pro uživatele

Centre of Excellence

23/3/23 - 24/3/23

Úvodní slovo garanta Program Jak se stát partnerem
On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

Centre of Excellence

Úvodní slovo garanta

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na náš Workshop Centra excelence pořádaný Oční klinikou FN Ostrava a LF Ostravské univerzity v Ostravě 23.-24.3. 2023.

Hlavním tématem bude přehled diagnostiky, léčby a novinek v péči u nemocných s chorobami sítnice a vitreoretinálního rozhraní a léčba centrovými léky. Účastníci také budou mít možnost praktického nácviku dovedností s vyšetřovacími i léčebnými simulátory- přímým a nepřímým oftalmoskopem a simulátorem vitreoretinálních operací.

Přehled témat:
• Diabetická retinopatie a diabetický makulární edém
• Retinální venózní okluze
• Věkem podmíněná makulární degenerace
• Kazuistiky
• Management péče – centrové léky

 Fakulta:
• MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA – přednosta Oční kliniky FNO a LF OU
• Doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D. – primář Visus, s.r.o., Oční klinika FN HK a LF v HK při UK
• Doc. MUDr. Alexander Stěpanov – Oční klinika FN HK a LF v HK při UK
• MUDr. Michal Koubek – Oční klinika FNO

Budeme se těšit na setkání,
Jan Němčanský
Přednosta Oční kliniky FN Ostrava a LF Ostravské univerzity

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena
12 kredity. Účastníci obdrží certifikát o účasti.

OMLOUVÁME SE, ALE KAPACITA AKCE JE JIŽ NAPLNĚNA  A NENÍ MOŽNÉ SE K ÚČASTI PŘIHLÁSIT.

 

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

Program

Pro registraci k akci stikněte tlačítko Přejít na registraci.

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

Jak se stát partnerem

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás přizvat ke spolupráci v rámci přípravy akce Centre of Excellance, která se bude konat ve dnech 23. - 24. března 2023 na Lékařské fakultě Ostravské univerzity

Vážíme si Vaší odpory a za to Vám patří náš dík. 

Koordinaci Vaší spolupráce má na starosti Organizační agentura AB Congress Production zastoupená panem Šulcem (Ales.Sulc@abcproduction.cz , 602 321 353).

 

 

Organizační agentura Vás kontaktovala nebo bude v nejbližších dnech kontaktovat. 

Můžeme Vás ubezpečit, že pro úspěšný průběh našeho sympozia uděláme maximum.

Děkujeme za Vaši podporu.

Jan Němčanský
Přednosta Oční kliniky FN Ostrava a LF Ostravské univerzity

 

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.