XVI. Oftalmologické sympozium Ostrava  28/10/23
pro uživatele

XVI. Oftalmologické sympozium Ostrava

28/10/23

Úvodní slovo garanta Program Jak se stát partnerem Praktické informace pro vystavovatele
On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

XVI. Oftalmologické sympozium Ostrava

Úvodní slovo garanta

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na naše XVI. Oftalmologické sympozium pořádané v Ostravě v sobotu 28.10. 2023.

Sympozium se bude konat pod záštitou děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D., MBA, FRCPS, a ředitele Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA.

Můžete se těšit na přednášky věnované onemocněním sítnice, oční onkologie a kazuistikám.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena 4 kredity. Účastníci obdrží certifikát o účasti.

Účast nám již přislíbili významní odborníci:

• doc. MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D.
• doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D.
• doc. MUDr. Alexander Stěpanov, Ph.D., FEBO, MBA
• doc. MUDr. Ing., Jakub Cvek, Ph.D., MBA

Budeme se těšit na společné kontaktní setkání.

Váš

Jan Němčanský
Přednosta Oční kliniky FN Ostrava a LF Ostravské univerzity

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

Program

Kromě tradičních témat jsme letos zařadili:

* onemocnění sítnice
* oční onkologii
*
 péči o nemocné se sítnicovými chorobami

 

Pro registraci k akci stikněte tlačítko Přejít na registraci.

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

Jak se stát partnerem

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás přizvat ke spolupráci v rámci přípravy XVI.  Oftalmologického sympozia, které se bude konat  28. října 2023 v hotelu Clarion v Ostravě. 

Ostravské oftalmologické sympozium se za dlouhá léta zařadilo mezi významné  oftalmologické akce. Naše prestiž neustále roste a i proto i pro letošní rok máme přislíbenou účast významných odborníků.

Vážíme si Vaší dlouholeté podpory a za to Vám patří náš dík. 

Koordinaci Vaší spolupráce má na starosti Organizační agentura AB Congress Production zastoupená panem Šulcem (Ales.Sulc@abcproduction.cz , 602 321 353).

Organizační agentura Vás kontaktovala nebo bude v nejbližších dnech kontaktovat. 

Můžeme Vás ubezpečit, že pro úspěšný průběh našeho sympozia uděláme maximum.

Děkujeme za Vaši podporu.

Jan Němčanský
Přednosta Oční kliniky FN Ostrava a LF Ostravské univerzity

 

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

Praktické informace pro vystavovatele

 

 

 

 

Níže je ke stažení nabídka partnerství.

Pokud potřerbujete další informace, kontaktujne nám mailem, telefonicky nebo protřednictvím formuláře.

 

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.