Beskydský oftalmologický seminář  18/1/24
pro uživatele

Beskydský oftalmologický seminář

18/1/24

Úvodní slovo garanta Program
On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

Beskydský oftalmologický seminář

Úvodní slovo garanta

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

dovoluji si Vás pozvat na již tradiční „Beskydský“ oftalmologický seminář.                       

V rámci odborného programu se můžete těšit na témata

Novinky a nové léčebné postupy v BOC
Na neurooftalmologické téma
Naše první zkušenosti s přístrojem NEXUS EVA
Když primář operuje primáře
Bioléčba aneb „aplikace po x-té“
Vliv citikolinu na funkci gangliových buněk sítnice
Chirurgická léčba glaukomu IStent v BOC
Léčba vernální keratokonjunktivitidy

Po skončení programu Vás zveme na společnou diskuzi s občerstvením.

Těším na Vaši účast

MUDr.Tomáš Utíkal primář BOC

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.

Program

1. Tomáš Utíkal: Novinky a nové léčebné postupy v BOC
2. Host semináře: Na neurooftalmologické téma
3. Petr Kudělka: Naše první zkušenosti s přístrojem      NEXUS EVA
4. Radim Čech: Když primář operuje primáře (s pretreatmentem Afliberceptem)
5. Tomáš Maciejczyk: Bioléčba aneb „aplikace po x-té“
6. Tomáš Michalčák: Vliv citikolinu na funkci gangliových buněk sítnice
7. Filip Vyoral: Chirurgická léčba glaukomu IStent v BOC
8. Adam Foldyna: Léčba vernální keratokonjunktivitidy

On-line registrace byla ukončena. Registrace je možná již pouze na místě, případně nás kontaktujte na info@abcproduction.cz.