XVII. Oftalmologické sympozium Ostrava  12/10/24
pro uživatele

XVII. Oftalmologické sympozium Ostrava

Úvodní slovo garanta

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na naše XVII. Oftalmologické sympozium pořádané v Ostravě v sobotu 12.10. 2024.

Sympozium se bude konat pod záštitou děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D., MBA, FRCPS a ředitele Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA.

Můžete se těšit na přednášky věnované onemocněním sítnice, dětské oční problematice, uveitidám, okuloplastické chirurgii a kazuistikám, pozornost bude věnována především novinkám a moderním trendům v péči.

Účast nám již přislíbili významní odborníci:

- prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D., přednosta Oční kliniky SZU a UNB, Bratislava, Slovensko

-  doc. MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D., přednosta Oční kliniky Lékařské fakulty v Plzni 

- doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D., primář Visus, spol. s r. o., Oční klinika FN Hradec Králové a LF v Hradci Králové Univerzity Karlovy

-  doc. MUDr. Alexander Stěpanov, Ph.D., FEBO, MBA, Oční klinika FN Hradec Králové a LF v Hradci Králové Univerzity Karlovy

- prim. MUDr. Tomáš Pískovský, Ph.D., Dětská klinika FNO

 

Budeme se těšit na společné setkání.

Váš

Jan Němčanský
Přednosta Oční kliniky FN Ostrava a LF Ostravské univerzity

 

Program

Hlavní pozornost bude věnována především novinkám a moderním trendům v péči.

Těšit se ale můžete i na další zajímavá témeta:

- onemocnění sítnice
- dětská oční problematika
- uveitidy
- okuplastická chirurgie

a samozřejmě kazuistiky

Finální program bude zveřejněn nejpozději počátkem října.

 

Pro registraci k akci stikněte tlačítko Přejít na registraci. 

 

 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena 4 kredity. Účastníci obdrží certifikát o účasti.

Jak se stát partnerem

Vážení obchodní přítelé,

dovolujeme si Vás přizvat ke spolupráci v rámci přípravy již XVII.  Oftalmologického sympozia, které se bude konat  12. října 2024 v hotelu Clarion v Ostravě. 

Ostravské oftalmologické sympozium se za dlouhá léta zařadilo mezi významné  oftalmologické akce. Naše prestiž neustále roste a i proto i pro letošní rok máme přislíbenou účast významných odborníků.

Věříme, že se nám společně podaří připravit úspěšné sympozium.

Vážíme si Vaší dlouholeté podpory a za to Vám patří náš dík. 

Koordinaci Vaší spolupráce má na starosti Organizační agentura AB Congress Production s.r.o., zastoupená panem Šulcem (Ales.Sulc@abcproduction.cz , 602 321 353).

Organizační agentura Vás kontaktovala nebo bude v nejbližších dnech kontaktovat. 

Můžeme Vás ubezpečit, že pro úspěšný průběh našeho sympozia uděláme maximum.

Děkujeme za Vaši podporu.

Jan Němčanský
Přednosta Oční kliniky FN Ostrava a LF Ostravské univerzity

 

Praktické informace pro vystavovatele

 

 

Níže je ke stažení nabídka partnerství.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujne nás mailem, telefonicky nebo protřednictvím formuláře.

Připravíme Vám nabídku na míru.